Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ONESNAŽEVALA V ŽIVILIH

 

EU ZAKONODAJA

 

1. Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih

Spremenjena z:

  • Uredba Komisije (ES) št. 629/2008 z dne 2. julija 2008 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih
  • Uredba Komisije (ES) št. 565/2008 z dne 18. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih v zvezi z določitvijo mejnih vrednosti za dioksine in PCB v ribjih jetrih
  • Uredba Komisije (ES) št. 1126/2007 z dne 28. septembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih glede toksinov iz rodu Fusarium v koruzi in koruznih proizvodih  

 

Prečiščeno besedilo: Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (brez 629/2008/ES in 565/2008/ES)

 

2. Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani

 

ODLOČBE

Odločba Komisije 2008/798/ES z dne 14. oktobra 2008 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz proizvodov, ki vsebujejo mleko ali mlečne proizvode, s poreklom ali poslanih s Kitajske ter o razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/757/ES

 

  

NACIONALNA ZAKONODAJA

 

  • Uredba o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih, (Uradni list, št. 27/07 in 38/2010)
  • Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnikov, ki določajo postopke vzorčenja in analitske metode na področju onesnaževal v živilih, (Uradni list, št. 24/09
  • Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in mikotoksinov, ki smejo biti v živilih, (Uradni list, št. 7/2001)