Skoči na vsebino

VARNOSTI IN ZDRAVJE PRI DELU

• Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

 

Podzakonski predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu:
• Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
• Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni
• Pravilnik o zdravniških pregledih posameznikov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja
• Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti
• Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
• Pravilnik o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev
• Pravilnik o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
• Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom
• Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen
• Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
• Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb
• Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile, in doječih delavk
• Pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu


Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.