ZDRAVILA IN MEDICINSKI PRIPOMOČKI

 

 

 

Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini (.pdf)

 

 

 

 

 

1. Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06, 45/08); neuradno prečiščeno besedilo

 

  

 

Pravilniki:

 1. Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00 in 2/04); neuradno prečiščeno besedilo: NPB št. 28
 2. Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00)
 3. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 86/00, 91/08 in 38/09)
 4. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 53/06 in 16/11); neuradno prečiščeno besedilo
 5. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 53/06)
 6. Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Uradni list RS, št. 53/06)
 7. Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 21/12 in 52/12); neuradno prečiščeno besedilo in priloga
 8. Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil (Uradni list RS, št. 54/06)
 9. Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 55/06)
 10. Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 118/06)
 11. Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 3/07, 25/10 in 37/10); neuradno prečiščeno besedilo
 12. Pravilnik o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (Uradni list RS, št. 86/08)
 13. Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih (Uradni list RS, št. 86/08)
 14. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08 in 45/10); neuradno prečiščeno besedilo
 15. Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08 in 37/10); neuradno prečiščeno besedilo
 16. Pravilnik o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo, ki so v farmacevtskih oblikah, med zdravila (Uradni list RS, št. 86/08)
 17. Pravilnik o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom (Uradni list RS, št. 86/08)
 18. Pravilnik o strokovnem izpitu za farmacevtskega nadzornika (Uradni list RS, št. 86/08)
 19. Pravilnik o načinu in postopku analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega  preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 91/08 in 79/09); neuradno prečiščeno besedilo
 20. Pravilnik o pogojih, načinu in postopku vnosa in uvoza posameznih skupin zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 91/08 in 46/09); neuradno prečiščeno besedilo
 21. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti (Uradni list RS, št. 91/08)
 22. Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku izdajanja ali odvzema potrdila o izvajanju dobre proizvodne prakse (Uradni list RS, št. 91/08)
 23. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 91/08)
 24. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati strokovnjaki, ki dajejo izvedenska mnenja o zdravilu za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 91/08)
 25. Pravilnik o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št.  94/08)
 26. Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin (Uradni list RS, št.  103/08)
 27. Pravilnik o odpoklicu zdravil (Uradni list RS, št. 105/08)
 28. Pravilnik o oglaševanju zdravil (Uradni list RS, št. 105/08, 98/09-ZmedPri in 105/10); neuradno prečiščeno besedilo
 29. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o elektromedicinski opremi za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 110/08)
 30. Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 30/09)
 31. Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Uradni list RS, št. 46/09)
 32. Pravilnik o pridobitvi dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom in paralelni distribuciji zdravil (Uradni list RS, št. 49/09)
 33. Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postoku ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS, št. 64/09)
 34. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil pri izvajanju kontrole kakovosti zdravil (Uradni list RS, št. 68/09)
 35. Pravilnik o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Uradni list RS, št. 81/09)
 36. Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravila za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 101/09)
 37. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil in postopek preverjanja pogojev (Uradni list RS, št. 16/10)
 38. Pravilnik o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list RS, št. 25/10)
 39. Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/10)
 40. Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 102/10)
 41. Pravilnik o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil (Uradni list RS, št. 102/10)
 42. Pravilnik o dovoljneju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št.  št. 59/06, 109/10)
 43. Pravilnik o dvoljenju za promet z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 64/06, 16/11)
 44. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev posebnega dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 72/00, 31/06 - ZZdr-1)
 45. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z medicinskimi pripomočki na drobno (Uradni list RS, št. 73/00)
 46. Pravilnik o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 47/02, 75/03, 51/04)
 47. Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 71/03, 51/04, 98/06)
 48. Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 3/07)
 49. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev posebnega dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 72/00, 31/06)
 50. Pravilnik o oglaševanju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 76/01, 105/08)
 51. Pravilnik o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili (Uradni list RS, 75/03, 31/06)
 52. Pravilnik o določitvi dobre proizvodne prakse (Uradni list RS, št. 10/05, 31/06, 91/08)
 53. Pravilnik o homeopatskih izdelkih (Uradni list RS, št. 90/04, 31/06, 94/08)
 54. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 53/06)
 55. Pravilnik o farmakovigilanci zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 53/06)
 56. Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Uradni list RS, št. 53/06)
 57. Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati izdelovalec oziroma proizvajalec zdravil za uporabo v humani medicini in o postopku njegove verifikacije (Uradni list RS, št. 51/04, 31/06, 91/08)
 58. Pravilnik o označevanju zdravil (Uradni list RS, št. 38/98, 49/98, 40/99, 82/00)
 59. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 69/05, 106/05, 31/06, 6/07)
 60. Pravilnik o označevanju zdravil in navodilu za uporabo (Uradni list RS, št. 54/06)
 61. Pravilnik o kliničnih preskušanjih zdravil (Uradni list RS, št. 54/06)
 62. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil (Uradni list RS, št. 73/00, 31/06, 86/08)
 63. Pravilnik o imunoloških zdravilih (Uradni list RS, št. 2/01, 31/06, 86/08)
 64. Pravilnik o radiofarmacevtskih izdelkih (Uradni list RS, št. 7/01, 31/06, 86/08)
 65. Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora (Uradni list RS, št. 55/06)
 66. Pravilnik o višini stroškov za preskušanje zdravil, izdajo dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini in za strokovni nadzor (Uradni list RS, št. 28/04, 31/06, 3/07)
 67. Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 3/07)
 68. Pravilnik o določitvi nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 118/06)
 69. Pravilnik o pristojbinah in stroških postopkov na področju zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 3/07)
 70. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizo preskušanje zdravil in postopek njihovega preverjanja (Uradni list RS, št. 43/00, 31/06)
 71. Pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 75/00, 1/04, 31/06)
 72. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno ter o postopku ugotavljanja teh pogojev (Uradni list RS, št. 73/00, 54/03, 31/06)
 73. Pravilnik o farmakološko-toksikološkem preskušanju zdravil (Uradni list RS, št. 44/00, 31/06, 86/08)
 74. Pravilnik o cenah zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 6/07, 97/08, 99/08 popr., 8/09)
 75. Pravilnik o načelih dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00, 2/04)
 76. Pravilnik o ocenjevanju in o postopkih nadzora skladnosti z načeli dobre laboratorijske prakse (Uradni list RS, št. 38/00)
 77. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev posebnega dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 72/00)
 78. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 86/00, 91/08)
 79. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja zdravil iz kontrole kakovosti zdravil (Uradni list RS, št. 113/00)
 80. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskuševalci za analizno preskušanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, in postopek preverjanja pogojev (Uradni list RS, št. 1/01, 113/01)
 81. Pravilnik o prepovedi uporabe določenih snovi s hormonskim ali tireostatskim delovanjem in beta-agonistov v živinoreji (Uradni list RS, št. 16/04)
 82. Pravilnik o vrsti, obsegu in načinu analiznega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 28/04, 91/08)
 83. Pravilnik o paralelnem uvozu in paralelni distribuciji zdravil (Uradni list RS, št. 73/05)
 84. Pravilnik o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji (Uradni list RS, št. 86/08)
 85. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08)
 86. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 38/12); neuradno prečiščeno besedilo
 87. Pravilnik o natančnejših zahtevah in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil (Uradni list RS, št. 86/08)
 88. Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 91/08)
 89. Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 91/08)
 90. Pravilnik o analiznem preskušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti (Uradni list RS, št. 91/08)
 91. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje škodljivih posledic zaradi ostankov zdravil v surovinah in proizvodih živalskega izvora (Uradni list SRS, 31/86, Uradni list RS, št. 65/01

 

DRUGI POMEMBNEJŠI PREDPISI:

 

Odredbe:

 1. Odredba o določitvi pravne osebe za spremljanje neželenih škodljivih učinkov zdravil in neželenih učinkov med icinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 100/00 in 61/10); neuradno prečiščeno besedilo
 2. Odredba o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 67/09 in 28/11)
 3. Odredba o izdaji Četrtega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 75/09)
 4. Odredba o seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 24/10)
 5. Odredba o izdaji Petega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 73/10)

 

Seznami:

 1. Seznam zdravil, ki se izdajo brez recepta, za katera je bilo od 21. 7. 2005 do 7. 4. 2006 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 49/06)
 2. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet oziroma na predlog Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 49/06)
 3. Seznam zdravil, za katera je bilo od 21. 12. 2005 do 18. 5. 2006 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 58/06)
 4. Seznam zdravil, za katera je od 21.12.2005 do 18.05.2006 prenehalo veljati dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 58/06)
 5. Seznam zdravil, za katere je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet (Uradni list RS, št. 119/06)
 6. Seznam zdravil, za katerega je od 19.5.2005 do 30.11.2006 prenehalo veljati dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 134/06)
 7. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19.5.2006 do 30.11.2006 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 134/06)
 8. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1.12.2006 do 25.5.2007 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 5/07)
 9. Seznam zdravil brez recepta, za katera je bilo spremenjeno mesto izdaje (Uradni list RS, št. 17/07, 18/07 popr.)
 10. Seznam zdravil, za katera je bilo od 8.4.2006 do 29.12.2006 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 18/07)
 11. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati oziroma za katera bo dovoljenje za promet prenehalo veljati na predlog imetnikov dovoljenj za promet oziroma na predlog Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 18/07)
 12. Seznam tradicionalnih zdravil rastlinskega izvora, za katera je bilo od 8.4.2006 do 29.12.2006 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 18/07)
 13. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 17.2.2006 do 22.5.2007 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 57/07)
 14. Seznam zdravil, za katera je od 1.12.2006 do 25.5.2007 prenehalo veljati dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 57/07)
 15. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera je bilo od 30. 12. 2006 do 5. 10. 2007 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 124/07)
 16. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 26. 05. 2007 do 4. 10. 2007 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 124/07)
 17. Seznam zdravil, za katera je od 26. 05. 2007 do 4. 10. 2007 prenehalo veljati dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 124/07)
 18. Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma je prenehalo veljati (Uradni list RS, št. 124/07)
 19. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto oziroma je prenehalo veljati (Uradni list RS, št. 124/07)
 20. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 23. 5. 2007 do 10. 10. 2007 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 124/07)
 21. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. 10. 2007 do 26. 2. 2008 izdano spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 52/08 in 25/10)
 22. Seznam zdravil, katerih odločbe so prenehale veljati zaradi spremembe dovoljenja za promet (Uradni list RS, št. 52/08)
 23. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera je bilo od 6.10.2007 do 26.2.2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 52/08)
 24. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati (Uradni list RS, št. 52/08)
 25. Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto, in ne smejo biti več v prometu (Uradni list RS, št. 52/08)
 26. Seznam zdravil za uporabo v veterinarski medicini, za katera je bilo od 11.10.2007 do 29.2.2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 52/08)
 27. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 27. 2. 2008 do 13. 6. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 88/08)
 28. Seznam zdravil, katerih odločbe so prenehale veljati zaradi spremembe dovoljenja za promet (Uradni list RS, št. 88/08)
 29. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera je bilo od 27. 2. 2008 do 13. 6. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 88/08)
 30. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati (Uradni list RS, št. 88/08)
 31. Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto, in ne smejo biti več v prometu (Uradni list RS, št. 88/08)
 32. Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 97/08)
 33. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 7. 11.2008 izdano, spremenjeni ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 24/09, 24/10 in 79/10)
 34. Seznam zdravil, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati (Uradni list RS, št. 24/09)
 35. Seznam zdravil, katerih odločbe so prenehale veljati zaradi spremembe dovoljenja za promet (Uradni list Rs, št. 24/09)
 36. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta in za katera je bilo od 16. 6. 2008 do 31. 12. 2008 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 24/09)
 37. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini z zdravilno učinkovino esomeprazol, za katera je bilo od 5. 10. 2009 do 24. 2. 2010 izdano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 15/10)
 38. Seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje za promet odvzeto in ne smejo biti več v prometu (Uradni list RS, št. 16/10)
 39. Seznam zdravil, za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 10. novembra 2008 do 2. oktobra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 20/10 in 80/10)
 40. Seznam zdravil, za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati (Uradni list RS, št. 24/10 in 80/10)
 41. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 31. decembra 2008 do 31. decembra 2009 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list Rs, št. 28/10)
 42. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 1. januarja 2010 do 31. julija 2010 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list Rs, št. 79/10)
 43. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati (Uradni list RS, št. 80/10)
 44. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 5. oktobra 2009 do 31. marca 2010 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 82/10 in 17/11 - popr.)
 45. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 1. aprila 2010 do 18. novembra 2010 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 15/11)
 46. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati (Uradni list RS, št. 16/11)
 47. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je bilo od 19. novembra 2010 do 14. marca 2011 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet (Uradni list RS, št. 56/11)
 48. Seznam zdravil za uporabo v humani medicini, za katera je dovoljenje za promet prenehalo veljati (Uradni list RS, št. 56/11)

Sklepi:

 1. Sklep o izdaji tretje popravljene in dopolnjene izdaje Anatomsko-terapevtsko-kemične (ATC) klasifikacije zdravil 2003 (Uradni list RS, št. 114/03)
 2. Sklep o veljavnosti pete izdaje Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 130/04)
 3. Sklep o veljavnosti prvega, drugega in tretjega dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 31/05)
 4. Sklep o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 37/06)
 5. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06)
 6. Sklep o veljavnosti sedmega in osmega dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 27/07)
 7. Sklep o izdaji Drugega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 94/07)
 8. Sklep o veljavnosti šeste izdaje Evropske farmakopeje ter prvega in drugega dodatka k šesti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 98/07)
 9. Sklep o izdaji Tretjega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji (Uradni list RS, št. 94/08)
 10. Sklep o ukinitvi analizne metode Navidezni volumen (2.9.15) in monografije Lindan (0772) iz šeste izdaje Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 94/08)
 11. Sklep o veljavnosti tretjega, četrtega in petega dodatka k šesti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 100/08)
 12. Sklep o veljavnosti revidiranih monografij Evropske farmakopeje Natrijev heparinat (0333) in Kalcijev heparinat (0332) (Uradni list RS, št. 31/09)
 13. Sklep o veljavnosti šestega, sedmega in osmega dodatka k šesti izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 43/09)
 14. Sklep o ukinitvi monografij Astemizol (1067), Cisapridijev tartrat (1503) in Cisaprid monohidrat (0995) iz šeste izdaje Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 48/09)
 15. Sklep o veljavnosti revidiranih monografij Evropske farmakopeje Natrijev heparinat (0333) in Kalcijev heparinat (0332) (Uradni list RS, št. 75/10)
 16. Sklep o veljavnosti sedme izdaje Evropske farmakopeje ter prvega, drugega in tretjega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 75/10)
 17. Sklep o ukinitvi monografije Galaminijev trietjodid (181) iz Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 75/10)
 18. Sklep o določitvi seznama medsebojno zamenljivih zdravil (Uradni list RS, št. 52/08, 86/08, 86/10)
 19. Sklep o veljavnosti četrtega, petega in šestega dodatka k sedmi izdaji Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 40/11)
 20. Sklep o ukinitvi monografije Benfluoreksijev klorid (1601) iz Evropske farmakopeje (Uradni list RS, št. 57/11)

 

 

Odločbe:

 1. Odločba o imenovanju članov komisije za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 115/06)
 2. Odločba o prenehanju veljavnosti Odločbe o imenovanju uradnega kontrolnega laboratorija za analizno preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 35/09)
 3. Odločba o imenovanju uradnega kontrolnega laboratorija za analizno preskušanje zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 51/04)

 

 

2. Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)

 

 

Pravilniki:

 1. Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki (Uradni list RS, št. 37/10)
 2. Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 37/10)
 3. Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10)
 4. Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 61/10)

Odredbe:

 1. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti medicinskega pripomočka z zahtevami Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 28/11)