Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVNIŠKA SLUŽBA

Zakon o zdravniški službi (ZZdrS)


Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih članic Evropske unije (ZOZPEU)

 

Zakon o priznavanju poklicnih kvalifikacij zdravnik, zdravnik specialist, doktor dentalne medicine in doktor dentalne medicine specialist (ZPPKZ)

 

Podzakonski predpisi na področju zdravniške službe:


• Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

• Uredba o standardih o stopnji potrebnega znanja slovenskega jezika za orientacijska delovna mesta na področju zdravstva
• Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava
• Pravilnik o zdravniških licencah
• Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem
• Pravilnik o zdravniškem registru
• Pravilnik o pogojih, pod katerimi zdravniku ni treba opravljati dežurstva
• Pravilnik o pogojih, ki jim morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov
• Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov
• Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
• Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
• Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika, zdravnika splošne medicine, zdravnika specialista, doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne medicine specialista oralne kirurgije
• Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva
• Pravilnik o vsebini in poteku sekundarijata


Drugi pomembni dokumenti:

 

• Sklep o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slovenije
• Sklep o zavarovanju zdravnikov in zobozdravnikov za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu
• Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti

• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik-zobozdravnica
• Seznam dokazil kvalifikacij za zdravnika oziroma zdravnico, zdravnika specialista oziroma zdravnico specialistko, zdravnika specialista družinske medicine oziroma zdravnico specialistko družinske medicine, doktorja dentalne medicine oziroma doktorico dentalne medicine in doktorja dentalne medicine specialista oziroma doktorico dentalne medicine specialistko

• Odločba o zgornji meji števila ponudb za delo v Republiki Sloveniji za leto 2016
• Odredba o stroških v zvezi s postopkom priznavanja poklicne kvalifikacije

Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja zdravniške službe. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.