Skoči na vsebino

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

 

 

Podzakonski predpisi na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja:


• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila OZZ)
• Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo
• Pravilnik o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo
• Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem
• Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja
• Pravilnik o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
• Pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
• Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
• Pravilnik o sofinanciranju strokovnega tiska, organizacije in udeležbe na kongresih in drugih strokovnih srečanjih
• Pravilnik o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda 

• Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
• Pravilnik o izdajanju zdravniških spričeval in potrdil v zdravstvenih delovnih organizacijah
• Pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih pripomočkov
• Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in za cene pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 

Drugi pomembnejši predpisi:

• Odredba o seznamu zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev
• Navodilo o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
• Navodilo za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave
• Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
• Navodilo za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev

• Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni

• Navodilo za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave
• Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
• Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
• Sklep o razpisu volitev v skupščino in območne sveta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
• Sklep o sestavi in načinu dela Sveta za zdravje Republike Slovenije
• Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
• Sklep o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
• Sklep o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

• Sklep o ustanovitvi Sveta za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, njegovi sestavi in načinu njegovega dela

 

Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si.

 

OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.