Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVSTVENO VARSTVO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ)

 

 

Podzakonski predpisi na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja:


• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila OZZ)
• Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo
• Pravilnik o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo
• Pravilnik o obrazcu zdravniškega potrdila o upravičeni odsotnosti z naroka glavne obravnave ali drugega procesnega dejanja pred sodiščem
• Pravilnik o kartici zdravstvenega zavarovanja
• Pravilnik o evropski kartici zdravstvenega zavarovanja
• Pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
• Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
• Pravilnik o sofinanciranju strokovnega tiska, organizacije in udeležbe na kongresih in drugih strokovnih srečanjih
• Pravilnik o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda 

• Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
• Pravilnik o izdajanju zdravniških spričeval in potrdil v zdravstvenih delovnih organizacijah
• Pravilnik o uvrščanju in izločitvi medicinskih pripomočkov na seznam medicinskih pripomočkov
• Pravilnik o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov in za cene pripomočkov (artiklov) iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 

Drugi pomembnejši predpisi:

• Odredba o seznamu zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev
• Navodilo o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
• Navodilo za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave
• Navodilo za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide
• Navodilo za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev

• Navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni

• Navodilo za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave
• Sklep o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju
• Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
• Sklep o razpisu volitev v skupščino in območne sveta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
• Sklep o sestavi in načinu dela Sveta za zdravje Republike Slovenije
• Sklep o razpisu volitev članov skupščine in članov območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
• Sklep o podrobnejših navodilih za računovodsko spremljanje in izkazovanje poslovnih dogodkov v zvezi z izvajanjem izravnave pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju
• Sklep o soglasju k imenovanju generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

• Sklep o ustanovitvi Sveta za zdravje pri Vladi Republike Slovenije, njegovi sestavi in načinu njegovega dela

 

Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si.

 

OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.