Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

 

Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž ter  ostajajo zvesti organizaciji oz. delodajalcu. Delodajalec, ki nudi dobro in stimulativno delovno okolje, lažje zaposli kvalitetnejši kader in pridobi na javnem ugledu.

 

 

 

 

 

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. Pozitivni vidiki uvajanja promocije zdravja

 

Gre za skupna prizadevanja delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:

 

  • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
  • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
  • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
  • spodbujanja osebnostnega razvoja.

 

Pravne temelje podaja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; UL 43/11; v nadaljevanju: zakon).  

V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona.

 

V pomoč so

Smernice promocije zdravja na delovnem mestu

  • NOVO (2018) Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal knjižico z nasveti:
    • Priporočila za promocijo telesne dejavnosti in preprečevanje sedečega vedenja v delovnem okolju (NIJZ) več informacij

        

Smernice zdrave prehrane na delovnem mestu in jedilniki

 

Varnost in zdravje pri delu

  • Ministrstvo za zdravje na podlagi letnega programa sofinancira delo Kliničnemu inštitutu za medicino dela, prometa in športa več informacij
  • V okviru kampanj Zdravo delovno okolje in projektov na področju varnosti in zdravja pri delu so na voljo brezplačni seminarji, delavnice, priročniki, smernice, spletne aplikacije ter drugo gradivo. Vabimo vas, da si ogledate portal varnosti in zdravja pri delu (MDDSZ), na katerem so objavljene podrobnejše informacije.
  •  

 

 

MOBILNOSTNI NAČRT Ministrstva za zdravje

Na Ministrstvu za zdravje se z lastnim mobilnostnim načrtom  pridružujemo ustanovam v Sloveniji, ki se aktivno ukvarjajo z upravljanjem trajnostne mobilnosti. Z njim želimo prispevati k boljšemu zdravju prebivalstva zaradi manjše onesnaženosti zraka in več telesne dejavnosti s poudarkom na aktivnem potovanju, predvsem hoji in kolesarjenju, pa tudi na spodbujanju uporabe javnega potniškega prometa namesto avtomobilov.