Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

LABORATORIJI ZA IZVAJANJE PREISKAV NA PODROČJU LABORATORIJSKE MEDICINE

 

Seznam laboratorijev, ki imajo izdano dovoljenje ministrstva za zdravje


seznam laboratorijev (maj 2019)

seznam laboratorijev z odgovornimi specialisti (maj 2019)

 

Poslovnik o pregledih

 

 

Na podlagi 4.člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/2004) je ministrica za zdravje izdala Poslovnik o pregledu laboratorija v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine. V poslovniku je natančneje opredeljena sestava komisije, ki te preglede opravlja, izvedba pregleda in možnost pritožb. Sestavni del poslovnika je vprašalnik in zaključno poročilo. Poslovnik prične veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh ministrstva.

 

poslovnik (.pdf) 

zaključno poročilo (.doc)

vprašalnik (.doc) 

 

 

Ministrstvo za zdravje je v letu 2004 pripravilo Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur.list RS 64/2004). - Priloga 1. Ta Pravilnik določa strokovne in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav laboratorijske medicine.

 

 

20.1.2016

Pravilnik  o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS 1/16) - Priloga 2.

 

 

Laboratoriji pokrivajo naslednja področja, ki so zastopana z Razširjenimi strokovnimi kolegiji:

 

1. RSK za laboratorijsko diagnostiko;

2. RSK za mikrobiologijo in imunologijo;

3. RSK za transfuzijsko medicino;

4. RSK za patologijo in sodno medicino;

5. RSK za medicinsko genetiko. 

 

Zahteve tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za tiste izvajalce laboratorijske medicine, ki niso organizirani kot laboratoriji in za izvajanje preiskav ob preiskovancu.

 

Ministrstvo za zdravje je v letu 2006 prejelo 171 vlog za dovoljenje za delo za medicinske laboratorije in  255 vlog za dovoljenje za delo izvajalcev laboratorijske dejavnosti, ki niso organizirani kot medicinski laboratoriji.

 

Laboratoriji so bili pozvani, da za posamezna strokovna področja pripravijo seznam preiskav, ki jih opravljajo in se glede tega seznama med seboj tudi uskladijo. Usklajeni sezname preiskav, ki jih opravljajo posamezni medicinski laboratoriji so v Prilogah 3-7.

 

Ti seznami preiskav bodo osnova za vse laboratorije, da bodo lažje opredelili svoje področje aktivnosti in o tem poročali na Ministrstvo za zdravje. V kolikor se kateri od laboratorijev opredeli, da opravlja preiskave iz več področij laboratorijske medicine, mora izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vsako posamezno področje (predvsem kadrovska zasedba).

 

 

V kolikor se kateri od laboratorijev opredeli, da opravlja preiskave iz več področij laboratorijske medicine, mora izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za vsako posamezno področje (predvsem kadrovska zasedba).

 • Vloga za začetek postopka pridobitve dovoljenja za delo medicinskih laboratorijev - Ob vložitvi vloge za pridobitev dovoljenja po Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur. l. RS, št. 64/04 in 1/16), mora vlagatelj plačati tudi upravno takso, na podlagi 4. in 5. člena Zakona o  upravnih taksah. Taksa v višini 22,60 EUR se nakaže na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 - 1000315637 in sklic 11 27111 - 7111002-19, potrdilo o plačilu pa se priloži vlogi. 

 • Vloga za podaljšanje dovoljenja za delo medicinskih laboratorijev

   

  Priloge

 • Priloga 1- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur.list RS 64/04)
 • Priloga 2- Pravilnik  o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS 1/16)
 • Priloga 3 - Seznam preiskav s področja medicinske biokemije (.pdf)
 • Priloga 4 - Seznam preiskav s področja imunologije, parazitologije, virologije, bakteriologije (.pdf) 
 • Priloga 5 - Seznam preiskav s področja transfuzijske medicine (.pdf)
 • Priloga 6 - Seznam preiskav s področja patologije in sodne medicine (.pdf)

 • Priloga 7 - Seznam preiskav s področja laboratorijske medicinske genetike (.pdf)

 

* Pod pristojnost specialista – transfuziologa spadajo preiskave s področja medicinske biokemije in mikrobiologije, ki so namenjene kontroli krvi in krvnih pripravkov (njihov namen je ev. izločitev krvi oz. pripravka).