Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RAZŠIRJENI STROKOVNI KOLEGIJI

Razširjeni strokovni kolegiji so najvišji strokovni organ na posameznem področju, ki usklajuje predloge klinik, strokovnih združenj in zbornic, visokošolskih zavodov, zdravstvenih zavodov ter posameznih strokovnjakov.

 

Oblikujejo strokovno doktrino o krepitvi zdravja, preprečevanju, ugotavljanju, zdravljenju, zdravstveni negi in rehabilitaciji zbolelih, poškodovanih in oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Posamezen razširjeni strokovni kolegij je najvišje in avtonomno strokovno telo določene stroke, ki je pri svojih odločitvah zavezano dosežkom znanosti, strokovno preverjenim metodam in razvoju stroke, upoštevaje javni zdravstveni interes.

 

Oblikujejo se pri klinikah, inštitutih in drugih zdravstvenih zavodih, ki jih določi minister za zdravje na predlog klinik, strokovnih združenj in visokošolskih zavodov, ki izvajajo programe za zdravstvene delavce. Razširjene strokovne kolegije sestavljajo svetniki, višji svetniki, fakultetni učitelji in drugi priznani strokovnjaki na področju zdravstvenega varstva.

 

Strokovne predloge razširjenih strokovnih kolegijev, ki vplivajo na vsebino in obseg zdravstvenega varstva ter s tem tudi na zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva, obravnava in potrjuje Zdravstveni svet  kot najvišji strokovno usklajevalni organ na področju zdravstvenega varstva.

 

 

Pravna podlaga:

 

 

Seznam predsednikov RSK s kontaktnimi podatki:

 

 

Vrste razširjenih strokovnih kolegijev:  

 

Letna poročila o delu posameznih RSK

 

  • 2018

RSK internističnih strok, RSK za infektologijo, RSK za kirurgijo, RSK za nevrologijo, RSK za pediatrijo, RSK za ginekologijo in porodništvo, RSK za ortopedijo, RSK za otorinolaringologijo, RSK za psihiatrijo, RSK za oftalmologijo, RSK za onkologijo, RSK za dermatovenerologijo, RSK za zobozdravstvo, RSK za anesteziologijo in reanimatologijo, RSK za radiologijoRSK za javno zdravje, RSK za javno zdravje_priloga, RSK za fizikalno medicino in rehabilitacijo, RSK za patologijo in sodno medicino, RSK za medicino dela, prometa in športa, RSK za laboratorijsko diagnostiko, RSK za mikrobiologijo in imunologijo, RSK za zdravstveno nego, RSK za klinično psihologijo, RSK za lekarniško farmacijo, RSK za transplantacijo, RSK za intenzivno medicino, RSK za področje nuklearne medicine, RSK za transfuzijsko medicino, RSK za paliativno medicino, RSK za urgentno medicino, RSK za področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, RSK za maksilofacialno in oralno kirurgijo, RSK za fizioterapijo, RSK za medicinsko genetiko, RSK za družinsko medicino, RSK za delovno terapijo

 

  • 2017

RSK internističnih strok, RSK za infektologijo, RSK za kirurgijo, RSK za nevrologijo, RSK za pediatrijo, RSK za ginekologijo in porodništvo, RSK za ortopedijo, RSK za otorinolaringologijo, RSK za psihiatrijo, RSK za oftalmologijo, RSK za onkologijo, RSK za dermatovenerologijo, RSK za zobozdravstvo, RSK za anesteziologijo in reanimatologijo ter perioperativno intenzivno terapijo, RSK za radiologijo, RSK za splošno/družinsko medicino, RSK za javno zdravje, RSK za fizikalno medicino in rehabilitacijo, RSK za patologijo in sodno medicino, RSK za medicino dela, prometa in športa, RSK za laboratorijsko diagnostiko, RSK za mikrobiologijo in imunologijo, RSK za zdravstveno nego, RSK za klinično psihologijo, RSK za lekarniško farmacijo, RSK za transplantacijo, RSK za intenzivno medicino, RSK za področje nuklearne medicine, RSK za transfuzijsko medicino, RSK za paliativno medicino, RSK za urgentno medicino, RSK za področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti, RSK za maksilofacialno in oralno kirurgijo, RSK za fizioterapijo, RSK za medicinsko genetiko

 

 

Naloge posameznih razširjenih strokovnih kolegijev:

  • priprava oziroma koordiniranje priprave, potrjevanje in spremljanje kliničnih smernic in strokovnih priporočil za njihovo strokovno področje,
  • spremljanje razvoja stroke in zdravstvene politike ter njenih ukrepov, skrb za skladen in enakomeren razvoj stroke na vseh ravneh zdravstvenega varstva in v vseh regijah,
  • spremljanje kazalcev kakovosti s področja njihove dejavnosti in predlaganje sodobnih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije,
  • priprava novih in posodabljanje obstoječih standardov in normativov kadrovskih in materialnih virov oziroma priprava strokovnih stališč o predlogih standardov in normativov, ki jih predlagajo drugi predlagatelji ter posredovanje normativov v obravnavo Zdravstvenemu svetu,
  • predlaganje novih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije s področja njihove dejavnosti, ki temeljijo na z dokazi podprti medicini oziroma priprava mnenj o predlogih, ki jih pripravijo drugi organi in institucije, 
  • pripravljanje strokovnih stališč, analiz in ocen stanj za upravne organe, ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in druge naročnike,
  • sprejemanje stališč in predlogov ukrepov v primerih, ko prihaja do očitnega odstopanja od sodobnih strokovnih priporočil,
  • zagotavljanje konzultacij in priprava strokovnih stališč za ministrstvo o posameznih strokovnih vprašanjih s področja RSK.