Skoči na vsebino

JAVNA NAROČILA

JR 141-3/2016 Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev
Datum objave: 27.01.2017
Rok za prejem ponudb: 27.02.2017 do 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za zdravje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaprosite do vključno 17. 02. 2017 do 12.00 ure na elektronskem naslovu: gp.mz(at)gov.si (s pripisom: Javni razpis "Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami" - informacije).
 
Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte. Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si (zadeva: Javni razpis "Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami" - informacije). Preko telefona ne bo možno pridobiti nobene informacije o javnem razpisu.

Kot določa Javni razpis "Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev" bo Ministrstvo za zdravje za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico: 
  
-  V Ljubljani bo informativna delavnica potekala v petek, 3. 2. 2017 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje (velika sejna soba, Štefanova 5, Ljubljana).

 
Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji.

Razpisna dokumentacija:

- Javni razpis (.pdf)
Razpisna dokumentacija (.pdf)
Obrazec št. 1: Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in konzorcijskih partnerjih;

Obrazec št. 2: Prijavnica;
Obrazec št. 3a oz. Obrazec št. 3b: Finančni načrt projekta za Sklop 1 oz. Sklop 2
Obrazec št. 4: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
Obrazec št. 5: Izjava konzorcijskega partnerja - vrtca - o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev;
Obrazec št. 6: Dogovor o sodelovanju;
Obrazec št. 7: Izjava o izvedljivosti kadrovskega načrta;
Obrazec št. 8: Izjava o  številu opravljenih pregledov in obravnav v okviru razvojne ambulante;
Obrazec št. 9: Izjava deležnikov o povezovanju z razvojno ambulanto.

Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
Priloga št. 2: Označba prijave;
Priloga št. 3: Konzorcijska pogodba
Tabela 1: Kohezijski regiji Republike Slovenije;
Navodila MZ upravičencem
- Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

- Navodila organa upravljanja za spremljanje izvajanja OP z informacijskim sistemom ISARR2

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Razpisano sredstev: 1.921.000,00 EUR
Drugi podatki:

Sporočamo, da bo javno odpiranje vlog na Javni razpis Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavec potekalo v ponedeljek, 27. 2. 2017 ob 12..00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana in sicer v veliki sejni sobi v pritličju.

 

Nazaj