Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI S PODROČJA ZDRAVJA

Novejše javne objave najdete na novi spletni strani Ministrstva za zdravje pod zavihkom Javne objave. 


Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

 

 

OBVESTILO: 

 

Obveščamo vas, da je zaradi prenove spletne strani otežen dostop do rubrike, ki se nanaša na vprašanja in odgovore v zvezi z javnim razpisom "Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše". 

V primeru, da ne morete dostopati do omenjene vsebine, nas prosimo o tem obvestite na e-naslov dolgotrajna.mz@gov.si in vam bomo odgovore na do sedaj zastavljena vprašanja poslali po elektronski pošti.

Prosimo vas, da vsa ostala vprašanja še naprej posredujete na elektronski naslov: gp.mz@gov.si.

Ime razpisa

Javni razpis  za sofinanciranje programov  varovanja in krepitve zdravja do leta 2022

Datum objave28. 6. 2019
Rok za prejem ponudb 26.7. 2019
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Namen Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za obdobje od novembra leta 2019 do novembra leta 2022, s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

 

 

Javni razpis za Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

 

Ime razpisa:

 

Javni razpis za preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Datum objave14. 6. 2019
Rok za prejem ponudb 31. 7. 2019 Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaprosite do vključno 24. 7. 2019 do 12:00 ure na elektronskem naslovu: gp.mz(at)gov.si (s pripisom: Javni razpis "Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše" - informacije).
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Objava v Uradnem listu

Osnovni podatki o projektu

Prijavnica

Finančni načrt 10. 6. 2019

Izjava upr in k.p o izpolnjevanju pogojev

Dogovor o sodelovanju

Izjava o izvedljivosti kadrovskega načrta

Soglasje za kazensko evidenco upr

Soglasje za kazensko evidenco partner

Priloga 1 Vzorec pogodbe o sof. mreže

Priloga 2 Označba prijave

Priloga 3 Konzorcijska pogodba

Priloga 4 Kriterij za paliativno oskrbo

Priloga 5 Nove storitve v skupnosti

Priloga 6 Nove storitve za ohr in izb samostojnosti

Priloga 7 Nove storitve v zvezi z zdravili

Priloga 8 Tabela za izračun SSE

Metodologija Mreže 14.5.2019

Priloga metodologije 1-Obrazec za izracun SSE

Priloga metodologije 2 mesečna časovnica

Tabela 1 Kohezijski regiji Republike Slovenije

 

Dodatne informacijeKomunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte. Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si (zadeva: Javni razpis "Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše" - informacije). Preko telefona ne bo možno pridobiti nobene informacije o javnem razpisu.
 
Kot določa Javni razpis "Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše" bo Ministrstvo za zdravje za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico:
 
-  Informativna delavnica bo potekala v sredo, 3. 7. 2019 ob 13:00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje (velika sejna soba, Štefanova 5, Ljubljana). Vse zainteresirane prosimo, da do ponedeljka 1. 7. 2019 do 15:00 najavijo svojo udeležbo na informativni delavnici, in sicer na elektronski naslov: dolgotrajna.mz(at)gov.si
 
Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji.
 
Odgovori in vprašanjaOdgovori in vprašanja (9. 7. 2019)
 

 

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto  2019 

 

 

Ime razpisa

Javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto  2019 

Datum objave15. 3. 2019
Rok za prejem ponudb 3. 4. 2019 (Vprašanja lahko do 27. 3. 2019 pošljete na e-naslov primar.mz(at)gov.si)
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

- Razpisna dokumentacija

- Obrazec št. 1: Prijava

- Priloga št. 1: Sklep o potrditvi DIIP

- Priloga št. 2: Pravilno opremljena ovojnica

- Priloga št. 3: Soglasje občin soustanoviteljic

- Priloga št. 4: Vzorec pogodbe

- Priloga št. 5: Poročilo o izvedenih aktivnostih

 

Uradni list (objava)

 Vprašanja in odgovori občin


Javni razpis  za sofinanciranje programov neposredne  pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2019 

 

Ime razpisa

Javni razpis  za sofinanciranje programov neposredne  pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letu 2019 

Datum objave23. 11. 2018
Rok za prejem ponudb 7. 12. 2018
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

- javni razpis (pdf)

- obrazec za izpolnitev (doc)

- pogodba (doc)

 

 

 

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine

 

Ime razpisa

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine

Datum objave31. 8. 2018
Rok za prejem ponudb 30. 9. 2018
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Javni razpis (.pdf)

Razpisna dokumentacija (.doc)

 

Javni razpis "Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2018"

 

Ime razpisa

Javni razpis "Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v RS za leto 2018"

Datum objave12. 6. 2018
Rok za prejem ponudb 22. 6. 2018
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Obrazec št. 1- Prijava

Priloga št. 1 - VZORČNI DIIP *

Prologa št. 2  - Sklep o potrditvi DIIP

Priloga št. 3 - Pravilno opremljena ovojnica

Priloga št. 4 - Soglasje

Priloga št. 5 - Vzorec pogodbe

Priloga št.6 - Poročilo o izvedenih aktivnostih 

Razpisna dokumentacija 

Drugi podatki

* Popravek 13. 6. 2018: Iz vzorca DIIP-a se črta dikcija v točki 6.5. - "Ministrstvo za zdravje bo v okviru obstoječe kadrovske zasedbe pripravil in objavil Javno naročilo za nabavo motornih vozil oblike SUV. Izvedba investicije se bo zagotovila v skladu z Zakonom o javnem naročanju." 


V okviru predmetnega projekta skupno javno naročanje ni predvideno. Občine, katerim bo odobreno sofinanciranje, izvedejo postopek javnega naročanja za nabavo VUZ same. 

 

Odgovori na vprašanja (.odt) - posodobljeno 19. 6. 2018

 

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine

 

Ime razpisa

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine

Datum objave18. 5. 2018
Rok za prejem ponudb 17. 6. 2018
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Javni razpis (.pdf)

Razpisna dokumentacija (.doc)

 

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

 

Ime razpisa

Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi

Datum objave13. 4. 2018
Rok za prejem ponudb 21. 5. 2018 
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisana sredstva6.100.000,00 EUR
Drugi podatki

Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana objavlja spremembe Javnega razpisa za izbor »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«, objavljenega v Uradnem listu RS št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018.

 

V točki 16.1. »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev« se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 21.5.2018 do 12.00 ure.«

 

V točki 16.2. »Dodatne informacije in obveščanja« se spremeni zadnji stavek v prvem odstavku tako, da se glasi: »Vprašanja se smejo postavljati do vključno dne 16.5.2018 do 12.00 ure.«

 

V točki 16.3. »Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje« se spremeni drugi stavek v tretjem odstavku tako, da se glasi:»Vloge se bodo odpirale dne 21.5.2018 ob 12.30 uri.« 

 

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno in v veljavi.

 

Vloge se bodo odpirale dne 21.5.2018 ob 12.30 uri v prostorih Ministrstva za zdravje, Tivolska cesta 50 v Ljubljani, sejna soba v 9. nadstropju.

 

Povezva: - https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018032.pdf
                 - https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018024.pdf

 

 

Sporočamo, da bo javno odpiranje vlog na Javni razpis Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi potekalo v ponedeljek, 14. 5. 2018 ob 14:00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v sejni sobi v 1. nadstropju.


Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaprosite do vključno 4. 5. 2018 do 12:00 ure na elektronskem naslovu: gp.mz(at)gov.si (s pripisom: Javni razpis " Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi" - informacije).
 
Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte. Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si (zadeva: Javni razpis " Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi" - informacije). Preko telefona ne bo možno pridobiti nobene informacije o javnem razpisu.
 
Kot določa Javni razpis "Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi" bo Ministrstvo za zdravje za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico:
 
-  Informativna delavnica bo potekala v petek, 20. 4. 2018 ob 11:00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje (velika sejna soba, Štefanova 5, Ljubljana). Vse zainteresirane prosimo, da do četrtka 19. 4. 2018 do 14:00 najavijo svojo udeležbo na informativni delavnici, in sicer na elektronski naslov: dolgotrajna.mz(at)gov.si
 
Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis

 

Obrazec št. 1 - Osnovni podatki o projektu (.doc)

Obrazec št. 2 - Prijavnica (.doc)

Obrazec št. 3 - Finančni načrt projekta (.xml)

Obrazec št. 4 - Izjava prijavitelja in konzorcijskih partnerjev (.doc)

Obrazec št. 5 - Dogovor o sodelovanju (.doc)

Obrazec št. 6 - Izjava o zaposljivosti kadra (.doc)

Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju (.doc)

Priloga št. 2 - Označba prijave (.doc)

Priloga št. 3 - Konzorcijska pogodba (.doc)

Priloga št. 4 - Nabor storitev DO (.doc)

Priloga št. 5 - Predlagana oprema za storitve OS (.xml)

Priloga metodologije 1 - Obračun SSE

Priloga metodologija 2 - Mesečna časnovnica

Tabela - Kohezijski regiji Republike Slovenije

Opis metode izračuna poenostavljenih oblik stroškov dela za operacijo (.pdf)

 

23. 4. 2018

Pojasnilo glede stroškov dela

 

3. 5. 2018

Predstavitev - Informativni dan (.pdf)

 

16.5.2017

Vprašanja in odgovori (.doc)

 

4. 9. 2018

Seznam upravičencev (.pdf)

 

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja zdravstvene in babiške nege

 

Ime razpisa

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja zdravstvene in babiške nege

Datum objave23. 3. 2018
Rok za prejem ponudb 22. 4. 2018 
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Javni razpis (.pdf)

Razpisna dokumentacija (.doc)

 

OstaloVloge se bodo odpirale dne 3. 5. 2018 na Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

 

Ime razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

Datum objave12. 1. 2018
Rok za prejem ponudb 26. 1. 2018 do 12.00
Izdajatelj

Ministrstvo za zdravje

Razpisana sredstva

6.100.000,00 EUR

Drugi podatki

Sporočamo, da bo javno odpiranje vlog na Javni razpis Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi potekalo v ponedeljek, 14. 5. 2018 ob 14:00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, in sicer v sejni sobi v 1. nadstropju.

 

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaprosite do vključno 4. 5. 2017 do 12:00 ure na elektronskem naslovu: gp.mz(at)gov.si (s pripisom: Javni razpis " Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi" - informacije).
 
Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte. Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si (zadeva: Javni razpis " Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi" - informacije). Preko telefona ne bo možno pridobiti nobene informacije o javnem razpisu.
 
Kot določa Javni razpis "Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi" bo Ministrstvo za zdravje za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico:
 
-  Informativna delavnica bo potekala v petek, 20. 4. 2017 ob 11:00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje (velika sejna soba, Štefanova 5, Ljubljana). Vse zainteresirane prosimo, da do četrtka 19. 4. 2018 do 14:00 najavijo svojo udeležbo na informativni delavnici, in sicer na elektronski naslov: dolgotrajna.mz(at)gov.si
 
Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis (.pdf)

Obrazec-prijava (.word)

 

 

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

 

 

Ime razpisa

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Datum objave

 

13. 10. 2017

 

Rok za prejem ponudb 4. 12. 2017 do 10.00
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Status

Veljaven razpis (objavljen)

 

Seznam upravičencev (.doc)

Kontaktna oseba:

Vsa vprašanja za informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo morajo biti zahtevana v pisni obliki in poslana na elektronski naslov: razpis-nadgradnja.mz(at)gov.si

 

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaprosite do vključno 13. 11. 2017 do 12.00 ure na elektronskem naslovu: razpis-nadgradnja.mz(at)gov.si


Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte. Preko telefona ne bo možno pridobiti nobene informacije o javnem razpisu. Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji.

 

Kot določa Javni razpis "Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih" bo Ministrstvo za zdravje za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico. Informativna delavnica bo potekala v četrtek, 19. 10. 2017 ob 9.00 uri v predavalnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje (nova stavba, 3. nadstropje, Zaloška 29, Ljubljana).

 

Razpisna dokumentacija 

Sprememba javnega razpisa za izbor operacij, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017 se nanaša na:
1. V točki 11.1 »Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev« se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 4. 12. 2017 do 10. ure.«
2. V točki 11.2. »Dodatne informacije in obveščanja« se spremeni zadnji stavek v drugem odstavku tako, da se glasi: »Vprašanja se smejo postavljati do vključno dne 27. 11. 2017 do 12. ure.«
3. V točki 11.3 »Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje za sklop 1 in sklop 2« se spremeni drugi stavek v drugem odstavku tako, da se glasi: »Vloge se bodo odpirale dne 4. 12. 2017 ob 12. uri.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno in v veljavi.

 

Sprememba Javnega razpisa objavljeno v Uradnem listu RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017.

 

Sprememba javnega razpisa za izbor operacij, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 62/2017 z dne 3. 11. 2017 se nanaša na:

- 1. V točki 4. »Regija izvajanja« se spremeni Tabela 2: Opredelitev ZD po posameznih kategorijah velikosti in glede na kohezijsko regijo;

- 2. V točki 8. »Obdobje upravičenosti stroškov« se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: »MZ bo v okviru sklopa 1 sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od objave javnega razpisa v Uradnem listu do 31. 12. 2019. Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2020. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) upravičenca je od 1. 1. 2018 do 1. 3. 2020.«;

- 3. V točki 11.3 »Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti prijav in ocenjevanje za sklop 1 in sklop« se v celoti izbriše četrti odstavek besedila, ki se začne »Izmed vseh prijaviteljev…«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno in v veljavi.

 

JR Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v PZV in LS (.pdf)

Obrazec št. 1 - Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in konzorcijskih partnerjev-SKLOP 1 (.docx)

Obrazec št. 2 - Prijavnica SKLOP 1 (.doc)

Obrazec št. 3 - Finančni načrt SKLOP 1 (.xls)

Obrazec št. 4 - Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev za SKLOP 1 (.docx)

Obrazec št. 4a - Izjava prijavitelja in konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev za SKLOP 1 (.docx) 

Obrazec št. 5 - Izjava deležnika o povezovanju z ZD-SKLOP 1 (.docx)

Obrazec št. 6 - Izjava prijavitelja o kadrovski stukturi in obseg kadra v obstoječem ZVC in v patronažni službi v 2016-SKLOP 1 (.xlsx)

Obrazec št. 7 - Realizacija nemedikamentoznih obravnav v Programu svetovanja za zdravje v obdobju 1.1.-31.12.2016-SKLOP 1 (.docx)

 

Priloga št. 1 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju-SKLOP 1 (.doc)

Priloga št. 2 - Označba prijave - SKLOP 1 (.doc)

Priloga št. 3 - Vzorec konzorcijske pogodbe - SKLOP 1 (.doc)

Priloga št. 4 - Seznam kazalnikov - SKLOP 1 in SKLOP 2 (.doc)

Priloga št. 5 - Seznam izobraževanj (usposabljanj) - SKLOP 1 (.docx)

Priloga št. 6 - Seznam obvezne opreme za podporo izvajanju projekta - SKLOP 1 (.docx)

Tabela št. 1 - Kohezijski regiji Republike Slovenije (.xls)

 

Obrazec št. 1 - Osnovni podatki o prijavitelju - SKLOP 2 - POPRAVEK (.docx) - POPRAVEK!

Obrazec št. 2 - Prijava - SKLOP 2 (.doc)

Obrazec št. 3 - Izjava prijavitelja - SKLOP 2 (.doc)

 

Priloga št. 1 - Sklep o potrditvi DIIP - SKLOP 2 (.doc)

Priloga št. 3 - Pravilno opremljena ovojnica - SKLOP 2 (.doc)

Priloga št. 4 - Vzorec pogodbe o financiranju - SKLOP 2 (.doc)

Priloga št. 5 - Soglasje oz. pooblastilo ostalih občin solastnic JZZ v primeru, da je lastništvo JZZ razdeljeno med več občin-SKLOP 2 (.doc)

 

Informativna predstavitev javnega razopisa (.pptx)

 

Vprašanja in odgovori na JR ter pojasnilo (.doc)

 

Razpisano sredstev:Višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje sklopa 1 je 11.498.040,00 EUR in za sklop 2 je 5.500.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Sporočamo, da bo javno odpiranje vlog na Javni razpis Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih potekalo v ponedeljek, 4. 12. 2017 ob 12.00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, in sicer v Mali sejni sobi, 9. nadstropje.

 

NAJAVA: Sprememba Javnega razpisa bo predvidoma objavljena v petek, 17. 11. 2017 v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva. Predmet spremembe Javnega razpisa je podaljšanje roka za oddajo vlog, ki bo do 4. 12. do 10. ure in podaljšanje roka za postavljanja vprašanj, do vključno 27. 11. 2017 do 12. ure.

 

 

 

Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

 

 

Ime razpisa

Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

Datum objave

 

25. 8. 2017

 

Rok za prejem ponudb  12. 9. 2017 do 10.00
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Status

Veljaven razpis (objavljen)

Kontaktna oseba:

Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zaprosite do vključno 06. 09. 2017 do 12.00 ure na elektronskem naslovu: gp.mz(at)gov.si (s pripisom: Javni razpis "Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot " - informacije).

 

Komunikacija v zvezi z javnim razpisom bo potekala samo preko elektronske pošte. Vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov gp.mz(at)gov.si (zadeva: Javni razpis "Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot " - informacije). Preko telefona ne bo možno pridobiti nobene informacije o javnem razpisu.

 

Kot določa Javni razpis "Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog" bo Ministrstvo za zdravje za potencialne prijavitelje organiziralo informativno delavnico: 

 

-  Informativna delavnica bo potekala v četrtek, 31. 08. 2017 ob 14.00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje (velika sejna soba, Štefanova 5, Ljubljana).

 

Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji.

 
Razpisna dokumentacija 

JR Izvajanje preventivnih programov;

Obrazec številka 1.1 - Osnovni podatki o projektu, prijavitelju in konzorcijskemu partnerju, sklop 1 in 3;

Obrazec 1. 2 - Osnovni podatki o projektu in prijavitelju, sklo 2 in 4;

Obrazec št. 2 - Prijavnica;

Obrazec 3 - Finančni načrt projekta;

Obrazec 4. 1 - Izjava prijavitelja, sklop 1;

Obrazec 4. 2 - Izjava prijavitelja, sklop 2;

Obrazec 4. 3 - Izjava prijavitelja, sklop 3;

Obrazec 4.4 - Izjava prijavitelja, sklop 4;

Obrazec 5 - Dogovor o sodelovanju;

Obrazec 6 - Izjava o izvedljivosti kadrovskega načrta;

 

Priloga 1.1. - Vzorec pogodbe o sofinanciranju, sklop 1;

Priloga 1.2 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju, sklop 2;

Priloga 1.3 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju, sklop 3;

Priloga 1.4 - Vzorec pogodbe o sofinanciranju, sklop 4;

Priloga 2 - Označba prijave;

Priloga 3.1 - Konzorcijska pogodba, sklop 1;

Priloga 3.2 - Konzorcijska pogodba, sklop 3;

 

 

 

Tabela 1 - Kohezijski regiji RS.

 

Vprašanja in odgovori

Razpisano sredstev:2.396.822,93 EUR
Drugi podatki:Sporočamo, da bo javno odpiranje vlog na Javni razpis Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog potekalo v torek, 12. 9. 2017 ob 12.00 uri v prostorih Ministrstva za zdravje, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, in sicer v sejni sobi v 9. nadstropju.

 

 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva s poudarkom na zdravju romskih mladostnic, žensk in otrok

 

Ime razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov zdravstvenega varstva s poudarkom na zdravju romskih mladostnic, žensk in otrok

Datum objave11. 8. 2017
Rok za prejem ponudb 28. 8. 2017 do 12.00
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Javni razpis (.word)

Obrazec (.word)

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018

 

Ime razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018

Datum objave7. 7. 2017
Rok za prejem ponudb 24. 7. 2017 do 12.00
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Javni razpis (.pdf)

Obrazec (.doc)

Pogodba (.doc)

Vprašanja in odgovori (.doc)

 

Pojasnilo:
V javnem razpisu za sofinanciranje programov izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v letih 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 35/2017) se je v tabelo v poglavju IX. Merila za dodelitev sredstev, pri točki 1.4. Prispevek k zmanjševanju neenakosti v zdravju, pomotoma napačno vrinilo naslednje besedilo, ki se ne upošteva:
(IRO nad 115,0) 
(IRO 101,5-106,6)
(IRO 39,6-76,8)

 

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

 

Ime razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju zdravja, ki jih izvajajo humanitarne organizacije

Datum objave9. 6. 2017
Rok za prejem ponudb 30. 6. 2017 do 12.00
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Javni razpis (.pdf)

Obrazec (.doc)

 

 

 

Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017

 

Ime razpisa

Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017

Datum objave29. 5. 2017
Rok za prejem ponudb 16. 6. 2017 do 23.59
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

(.word)

(.pdf)

 

Vprašanja in odgovori

(.doc)

 

Sklepi o sofinanciranju

 

 

Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev

 

Ime razpisa

Javni razpis "Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev"

Datum objave27. 1. 2017
Rok za prejem ponudb 27. 2. 2016 do 10.00
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Dostopna tukaj

Seznam upravičencev.word

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2017 in 2018

 

Ime razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2017 in 2018

Datum objave20. 1. 2017
Rok za prejem ponudb 20. 2. 2016
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

Javni razpis .word

Prijava na javni razpis .word

  

 

VABILO IN DOKUMENTACIJA za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije

  

 

Ime razpisa

VABILO IN DOKUMENTACIJA za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije

Datum objave3. 10. 2016
Rok za prejem ponudb 6. 10. 2016
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Razpisna dokumentacija

.pdf in .word

  

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA PRIJAVO PREDLOGOV INVESTICIJSKIH PROJEKTOV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETI 2016 IN 2017, KI BODO SOFINANCIRANE IZ PRORAČUNA MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE TER VKLJUČENE V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETA TRAJANJA INVESTICIJE

 

  

Ime razpisa

Javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije«

Datum objave29. 6. 2016
Rok za prejem ponudb 30. 7. 2016
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Rok za postavljanje vprašanj

15.7.2016

Razpisna dokumentacija

.pdf in .word

Odgovori na vprašanja.word
  

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA SEKUNDARNI RAVNI NA PODROČJU ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE

 

 

Ime razpisa

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na sekundarni ravni na področju čeljustne in zobne ortopedije

Datum objave8. 4. 2016
Rok za prejem ponudb 29. 4. 2016 do 12. ure
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Datum odpiranja vlogJAVNO, 4. 5. 2016 ob 10. uri (mala sejna soba Ministrstva za zdravje)
Območje izvajanja koncesija

Občina Sevnica

Zdravstvena dejavnostČeljustna in zobna ortopedija
Razpisna dokumentacija.word in .pdf

POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA: Zadnji stavek na strani 31 se zapiše pravilno:  "če še vedno ne bo mogoče izbrati vlagatelja, bo o izboru odločal žreb".

 

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POVEZOVANJE S CENTRALNIMI STORITVAMI EZDRAVJA TER ZA UVAJANJE REŠITVE ENAROČANJE PRI IZVAJALCIH ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

 

 

Ime razpisa

Javni razpis za dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja ter za uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v javni zdravstveni mreži

Datum objave29. 9. 2015
Rok za prejem ponudb 12. 10. 2015 do 9. ure
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Statusrazpis bo predvidoma objavljen dne 2. 10. 2015 v Uradnem listu 
Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija v .doc in .pdf obliki,

Obrazec za prijavo na javni razpis v .doc obliki,

Vzorca pogodbe o dodelitvi sredstev in izjave o vključenosti v sistem v .doc in .pdf obliki.

Višina sredstev156.020,00 EUR

 

Dodatno pojasnilo:


Glede na večje število vprašanj v zvezi s pravilnim označevanjem podajamo dodatno pojasnilo glede pravilnega označevanja pošiljke - prijave na razpis:

 

Navodilo v razpisu namreč pove, da mora biti kuverta opremljena z Obrazcem 1 - to pomeni, da mora biti na kuverto z zunanje strani nalepljen obrazec 1 iz razpisne dokumentacije (obrazec že vsebuje naslov ministrstva). Minimalna označba na kuverti (v kolikor se ne nalepi obrazec) mora biti NE ODPIRAJ in številka razpisa.

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POVEZOVANJE S CENTRALNIMI STORITVAMI EZDRAVJA TER ZA UVAJANJE REŠITVE ENAROČANJE PRI IZVAJALCIH ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

 

Ime razpisa

Javni razpis za dodelitev sredstev za povezovanje s centralnimi storitvami eZdravja ter za uvajanje rešitve eNaročanje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti

Datum objave3. 8. 2015
Rok za prejem ponudb 20. 8. 2015 do 9. ure
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Statusrazpis, objavljen dne 7. 8. 2015 v Uradnem listu 
Razpisna dokumentacija

razpisna dokumentacija (v obliki .doc in .pdf)

prijava na javni razpis (v obliki .doc)

vzorec pogodbe in vzorec izjave (v .doc in .pdf)

Višina sredstev 625.000 EUR

 

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA ZA LETI 2015 in 2016 (15.5.2015)

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV POMOČI, SVETOVANJA IN OSKRBE OSEB BREZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, ZA LETI 2015 IN 2016

 

Ime razpisa

Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in  oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja, za leti 2015 in 2016                       

Datum objave27. 3. 2015
Rok za prejem ponudb 19. 4. 2015 do 12. ure
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Statusrazpis, objavljen dne 27. 3. 2015 v Uradnem listu  št. 21/2015 
Razpisna dokumentacija

razpisna dokumentacija (v obliki .doc in .pdf)

prijava na javni razpis (v obliki .doc)

pogodba o sofinanciranju (v .pdf in .doc)

Višina sredstev62.500,00 EUR v letu 2015 in 62.500,00 EUR v letu 2016 Skupaj 125.000,00 EUR  

 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE ORGANIZACIJE IN IZVEDBE STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ ZDRAVSTVENIH DELAVCEV NUJNE MEDICINSKE POMOČI S PODROČJA KEMIJSKIH NESREČ ZA LETO 2015 

 

Ime razpisaJavni razpis za financiranje organizacije in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči s področja kemijskih nesreč za leto 2015
Datum objave 27. 3. 2015, Uradni list št. 21/2015
Rok za prejem ponudb 10. 4. 2015 do 12. ure 
Odpiranje vlog JAVNO, 10. 4. 2015 ob 13.30 (mala sejna soba Ministrstva za zdravje) 
Izdajatelj Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana 
Razpisna dokumentacija 

razpisna dokumentacija (v obliki .doc in .pdf)

prijava na javni razpis (v obliki .doc)

pogodba o sofinanciranju (v .pdf in .doc)

Višina sredstev 28.000,00 EUR

 

SKLEP o ustavitvi postopka za izvedbo javnega razpisa za financiranje organizacije in izvedbe strokovnih izpopolnjevanj zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči 

s področja kemijskih nesreč za leto 2015 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA NACIONALNE KONTAKTNE TOČKE ZA REDKE BOLEZNI ZA LETI 2015 IN 2016

 

Ime razpisaJavni razpis za sofinanciranje programa Nacionalne kontaktne točke za redke bolezni za leti 2015 in 2016
Datum objave20. 3. 2015
Rok za prejem ponudb20. 4. 2015 do 12. ure
IzdajateljMinistrstvo za zdravje
Statusrazpis, objavljen dne 20. 3. 2015 v Uradnem listu  št. 19
Razpisna dokumentacija

razpisna dokumentacija (v obliki .doc in .pdf)

prijava na javni razpis (v obliki .doc)

pogodba o sofinanciranju (v .pdf in .doc)

Razpisano

sredstev

38.500,00 EUR v letu 2015 in 38.500 EUR v letu 2016 

 

   

(22.3.2013)

 

Ministrstvo za zdravje je 22. marca 2013 v Uradnem listu RS, št. 25/2013 objavilo:

 

 

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2013 in 2014

 

Javni razpis za sofinanciranje programov pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez obveznega zdravstvenega zavarovanja za leti 2013 in 2014

 

Ministrstvo za zdravje vse zainteresirane vabi k oddaji vlog.

 

OPOZORILO:  Prijavitelje obveščamo, da bodo veljavne le vloge, ki bodo prispele fizično v glavno pisarno Ministrstva za zdravje do 19. 4. 2013 do 12 ure.

 

  

 

(6. 1. 2011) Javni razpis za dodelitev sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti

Ministrstvo za zdravje je v petek, 6. januarja 2012, v Uradnem listu RS št. 01/12 objavilo Javni razpis za dodelitev sredstev za nadgradnjo programske opreme pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti za potrebe implementacije Šifranta vrst zdravstvene dejavnosti. Okvirna vrednost razpisa je 200.000 evrov.

Rok za oddajo vlog je 20. 1. 2012 (do 9. ure).

Objavljamo dopolnjen vzorec pogodbe in vas prosimo, da ga pri oddaji vloge upoštevate:

 

 

(28. 10. 2011) Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov s področja novih tehnologij za leti 2012 in 2013 - zaključen

 

Ministrstvo za zdravje je 28. oktobra 2011 v Uradnem listu RS št. 86/2011 objavilo javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov za leti 2012 in 2013, in sicer za področja novih zdravstvenih tehnologij. Okvirna vrednost sofinanciranja v okviru tega razpisa je 1.100.000 evrov za vsako leto.

Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2011 (do 12. ure).

 

 

 

 

 

(25. 3. 2011) Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in 2012

 

Ministrstvo za zdravje je 25. marca 2011 v Uradnem listu RS, št. 22/2011 in 24/2011 - popravek, objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in 2012.

 

Skupna predvidena višina sredstev razpisa je do največ 1.180.000,00 EUR.

 

Ministrstvo za zdravje vse zainteresirane vabi k oddaji vlog.

 

OPOZORILO:  Prijavitelje obveščamo, da bodo veljavne le vloge, ki bodo prispele fizično v glavno pisarno Ministrstva za zdravje do 15. 4. 2011 do 12. ure.

 

 

Začasna zaustavitev izdajanja sklepov vlagateljem na Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letu 2011 in 2012:

 

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije dne 9. 6. 2011, sprejela sklep o uvedbi začasnega ukrepa zaustavitve prevzemanja obveznosti za čas priprave Rebalansa proračuna za leto 2011 (Ukrep Vlade po 40. členu Zakona o javnih financah).

 

Sklepi o izboru programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2011 in 2012 bi morali biti v skladu z razpisno dokumentacijo objavljeni do 20.6. 2011. Glede na zgoraj navedeni sklep Vlade Republike Slovenije, bo objava sklepov opravljena v najkrajšem možnem času po odpravi ukrepa Vlade Republike Slovenije.

 

 

 

 

(7. 4. 2009) Javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti društev, ustanov in zasebnih zavodov ter razvojnih programov nepridobitnih  organizacij na področju varovanja in krepitve zdravja v letih 2009/10

 

Ministrstvo za zdravje je 10. aprila 2009 v Uradnem listu RS, št. 28/2009 objavilo Javni razpis za sofinanciranje redne dejavnosti društev, ustanov in zasebnih zavodov ter razvojnih programov nepridobitnih  organizacij na področju varovanja in krepitve zdravja v letih 2009/10.

Skupna predvidena višina sredstev razpisa je do največ 775.000,00 EUR.

 

Ministrstvo za zdravje vse zainteresirane vabi k oddaji vlog.

 

 

 

(2.2.2009) Javni razpis za podelitev javnega pooblastila in storitev iz javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja zdravstvene nege

 

 

V Uradnem listu RS, št. 7 z dne 30.01.2009 je objavljen Javni razpis za podelitev javnega pooblastila in storitev iz javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja zdravstvene nege.

 

Na podlagi 87. d člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr) minister za zdravje obvešča, da se je z dnem 14.1.2008 pričel postopek za podelitev javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja zdravstvene nege sklepa št. 014-3/2009-1.

 

V okviru javnega pooblastila bodo v sklopih oddane naslednje storitve:

  • vodenje registra izvajalcev zdravstvene dejavnosti,
  • vodenje registra za zasebne izvajalce, izdajanje potrdil o vpisu in izbrisu iz registra,
  • izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem,
  • izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem s področja zdravstvene dejavnosti,
  • načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov. 

   

   

  (14.8.2008) Javni razpis za demografsko ogrožene

   

  V Uradnem listu RS, št. 82 z dne 14.08.2008 je objavljen Javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih.

   

  Ministrstvo za zdravje je v okviru proračunskih sredstev v letu 2008 namenilo  239.162 EUR proračunskih sredstev za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih, izključno za vzdrževanje dežurne in reševalne službe .

  Razdelitev namenskih sredstev se bo izvedla na podlagi določitve kriterijev in javnega razpisa v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje. 

   

   

   

  (18.1.2008) Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letu 2008

   

  Ministrstvo za zdravje je 18. januarja 2008 v Uradnem listu RS, št. 5/2008 objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja.

  Skupna okvirna višina sredstev razpisa je 430.000 EUR.

   

  Ministrstvo za zdravje vse zainteresirane vabi k oddaji vlog.

   

   

   

   

  (07.09.2007) Javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih

   

  Ministrstvo za zdravje je 7. septembra 2007 v Uradnem listu RS objavilo Javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih. Sredstva bodo razdeljena izključno za vzdrževanje dežurne in reševalne službe.

   

  Z namenom zagotavljanja enakomernejšega razvoja prebivalstva, bo ministrstvo razdelilo 341.512 EUR proračunskih sredstev. V interesu ministrstva in javnem interesu je, da se na razpis javijo tako zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, kot tudi zasebni zdravstveni delavci v Republiki Sloveniji na demografsko ogroženih območjih, ki jih določa Sklep o določitvi razvitosti občin za leto 2007 (Uradni list RS, št. 70/07).

    

  Razdelitev namenskih sredstev se bo izvedla na podlagi določitve kriterijev in javnega razpisa v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje. 

    

   

  Javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih - NAVODILA (.doc)

   

  Razpisna dokumentacija: Prijavni obrazec "Obr-1" ter Vzorec pogodbe (.doc).

   

   

   

   

  (11.4.2007)  Javni razpis za sofinanciranje projektov zmanjševanja razlik v zdravju v letih 2007/08.

  Razpisna dokumentacija (.doc). Vzorec pogodbe (.doc). Obrazec RZ 2007-08 (.doc).

   

    

   

   

  (09.01.2007) Slovenija-Flandrija: Razpis flamske vlade za prijavo projektov v letu 2007

   

  objava razpisa - novo!

   

   

   

  (6.9.2006) Rezultati javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2006/07 

   

  podeljena sredstva (.doc)

   

   

   

   

  (24.7.2006) V petek, 21.07. 2006, je bil v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih. 

   

  Ministrstvo za zdravje v letu 2006 razpisuje sredstva za sofinanciranje delovanja javne zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih za vzdrževanje dežurne in reševalne službe.

  Razdelitev namenskih sredstev se bo izvedla na podlagi določitve kriterijev in javnega razpisa v skladu z usmeritvami Ministrstva za zdravje. 

   

    

  Vse zainteresirane vabimo, da si ogledajo razpisno dokumentacijo in navodila.

   

   

  (03.04.2006) Povabilo k oddaji vlog za dodelitev sredstevza sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2006/07

   

  Uporabnik proračunskih sredstev, Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, je objavilo javni razpis zasofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih 2006/07 v Uradnem listu RS, št. 34/2006, dne 31. 3. 2006.

  Skupna okvirna višina sredstev razpisa je 166,5 mio SIT.

   

  Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirane k oddaji vlog.