Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKT E-ZDRAVJE

 

je bil predviden v Načrtu razvojnih programov za obdobje od vključno leta 2006 do 2012, ki ga je s proračunom za leti 2008 in 2009 sprejel Državni zbor Republike Slovenije v evidenčnem projektu z nazivom Krepitev institucionalne usposobljenosti in v letu 2008 preknjižen v investicijski projekt z nazivom ESS - eZdravje za obdobje od vključno leta 2008 do 2014.
 
Projekt je do konca let 2015 delno financirala Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Zdravstvo v informacijski dobi. 

Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva je s 1. decembrom 2015 izvajanje aktivnosti eZdravja prevzel Nacionalni inštitut za javno zdravje. Izvajanje aktivnosti financira Ministrstvo za zdravje.

 

Storitve eZdravja

eNapotnica

 

Storitev eNaročanje omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve na sekundarni in terciarni ravni. Postopek eNaročanja poteka na podlagi izdane elektronske napotnice, ki jo izda zdravnik napotovalec z enakimi pravili in kriteriji, kot veljajo za izdane papirnate zelene napotnice. Na zdravstveno storitev se lahko pacient naroči sam preko spletnega portala zVem ali pa ga naroči izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je napotnico izdal.

 

Več podatkov o eNapotnici

 

eNaročanje

 

zagotavlja informacijsko podporo pri napotitvi in naročanju pacientov na zdravstvene storitve s primarne zdravstvene ravni na sekundarno in terciarno ter znotraj sekundarne in terciarne. Prednosti prinaša tako pacientom kot izvajalcem zdravstvenih storitev - možnost izbire termina, pregled nad vsemi ponudniki zdravstvene storitve, učinkovito obveščanje ob morebitnih spremembah, enostavnejša komunikacija med zdravniki.

 

eTriaža

 

zagotavlja informacijsko podporo za Manchesterski triažni postopek v zdravstvenih domovih ter bolnišnicah, uporablja pa se z namenom zmanjšanja kliničnega tveganja v primerih, ko zaradi velikega števila pacientov zdravstveno osebje ne zmore sprotne obravnave vseh pacientov. Namen triaže je, da zdravstveno osebje paciente strokovno razdeli glede na nujnost obravnave in jim tako zagotovi pravilno in pravočasno oskrbo. eTriaža omogoča varnejše vodenje čakalnega seznama pacientov.

 

TeleKap

 

je eden izmed najuspešnejših programov projekta eZdravje, saj omogoča hitro diagnostiko in obravnavo pacientov z možgansko kapjo. V mrežo TeleKap je vključenih 12 bolnišnic po Sloveniji, ki sodelujejo z Nevrološko kliniko UKC Ljubljana, od koder zdravniki preko avdio-videokonferenčnega klica, izmenjave radioloških slik in izvidov dobijo učinkovito strokovno podporo pri oskrbi pacienta s to akutno boleznijo.

  

Udeleženci v sistemu eZdravje

Rešitve projekta eZdravja so namenjene vsem udeležencem v zdravstvu:

 

državljanom in pacientom

za zagotovitev pravih informacij in e-storitev v njim prilagojeni obliki,

 

zdravstvenim delavcem

za dostop do elektronskega zdravstvenega kartona pacienta, oblikovanega skozi čas in na več ravneh zdravstvenega sistema, ki bo omogočil učinkovitejši vpogled v zdravstveno stanje posameznika in bolj učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev,

 

upravljalcem

za zagotovitev organizacijskih in poslovnih informacij ter v podporo strateškim odločitvam, kreiranju zdravstvene politike in ustreznih preventivnih in korektivnih ukrepov. 

  

Ostale informacije

 

Kontaktna oseba:

mag. Katarina Kralj, e-naslov:katarina.kralj(at)gov.si

 

Spletna stran ezdrav.si

 

Več