Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENAPOTNICA

Izenačitev elektronske napotnice s papirnato napotnico

 

10. aprila 2017 je eNapotnica postala polno veljaven, samostojen dokument. Elektronska in papirnata napotnica sta od danes izenačeni, kar pomeni:

 

• Z eNapotnico bolnikom ne bo več treba pošiljati papirnatih zelenih obrazcev, da se bodo naročili k zdravniku specialistu. Naročili se bodo lahko sami in tam, kjer bodo izbrali. 


• Pacienti se bodo lahko naročili na vse prve preglede in na diagnostiko, razen na operacije. 


• Še vedno pa bo mogoče naročanje tako kot doslej, osebno ali po telefonu ali preko posebne brezplačne telefonske številke.


• Zdravstveni domovi in ambulante bodo lahko tudi sami organizirali informacijske točke za pomoč.


• Tiste, ki elektronskega naročanja sami ne bodo zmogli, jih bodo lahko naročil zdravnik ali sestra.  

 
• Glavna novost je možnost rezervacije termina v urniku specialista ali uvrstitev v čakalni seznam preko spletne strani za paciente zVEM, pri čemer pa je glavno vodilo pričakovana čakalna doba.


• Pred tem smo že uvedli eRecept. Z njim bolniki zdravila v lekarnah dobijo samo s kartico obveznega zavarovanja in ne potrebujejo več papirnatega recepta. Danes je že več kot 85% vseh receptov elektronskih.      


• UVAJANJE SPREMEMB VEDNO ZAHTEVA STRPNOST OSEBJA IN PACIENTOV. Zato vas prosim za strpnost, da tudi tokrat, tako kot pri uvajanju e-Recepta. Tudi takrat smo rešili vsa vprašanja.

 

Slovenija je ena izmed redkih držav, ki na nacionalni ravni uvaja enotno informacijsko rešitev. Za cilj smo si zastavili uvedbo sodobnih informacijskih rešitev v poslovanje slovenskega zdravstvenega sistema ter povezavo lokalnih informacijskih sistemov v funkcionalen nacionalni zdravstveni informacijski sistem.

 

S celovito informatizacijo zdravstvenega sistema bomo slovenskemu zdravstvu zagotovilo možnosti za še bolj kakovostno in strokovno delo z bolniki, hitro in varno upravljanje zdravstvenih informacij, nadaljnji razvoj zdravstvenega sistema ter njegovo konkurenčno vključevanje v evropski prostor. 

 

Uvedli pa smo že eRecept. Z njim bolniki zdravila v lekarnah dobijo samo s kartico obveznega zavarovanja in ne potrebujejo več papirnatega recepta.

Vzporedno uvajalno obdobje

Uvajanje uporabnikov (zdravnikov, sester) pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti tako za eRecept kot za eNaročanje je potekalo v oktobru in novembru 2015. V letu 2015 je bilo izveden tudi javni razpis, s katerim smo delno sofinancirali stroške uvedbe tako v javnih zavodih kot pri zasebnikih koncesionarjih. Od marca 2015 v večji ali manjši meri poteka vzporedno obdobje izdajanja elektronskih in papirnatih napotnic. V praksi to pomeni, da je na zeleni papirnati napotnici ZZZS natisnjena tudi 13-mestna številka, ki pomeni eNapotnico.
 

Izenačitev elektronske napotnice s papirnato napotnico

Z 10. aprilom se zeleni obrazec pri eNapotnici ne natisne več, razen pri nujni napotnici.

Kako pacienta naročijo pri izvajalcu

Pacienta lahko naroči zdravnik, medicinska sestra ali pa lahko JZZ organizira info točko za naročanje.

Kako se pacient naroči sam

Vsi pacienti dobijo, če potrebujejo zdravnika specialista, potrdilo o izdani eNapotnici, kjer je navedena 13-mestna številka napotnice. S to številko ali pa s kvalificiranim digitalnim potrdilom se pacient lahko preko portala zVem
naroči na zdravstveno storitev. Pacient pa se lahko v vsakem primeru naroči na enega od sedaj obstoječih načinov, to je telefonsko ali osebno. Dodatno je na voljo tudi naročanje preko klicnega centra eZdravje na 080 24 45.

Obveščanje pacienta

Pacient 14 dni prej in 3 dni pred terminom (če je podal svoje kontaktne podatke) dobi opomnik glede prihajajočega termina.

Vrste zdravstvenih pregledov za katere je omogočeno eNaročanje

eNaročanje je trenutno omogočeno za 190 vrst zdravstvenih storitev, pri čemer so zajeti vsi prvi pregledi in večina diagnostike.

Termini naročanja

Izvajalec zdravstvene dejavnosti se v tem trenutku sam odloča, ali bo omogočal naročanje na točne termine (datum in ura) ali v čakalno vrsto (kjer pacient dobi samo okvirni termin, o točnem pa ga obvestijo kasneje s strani izvajalca zdravstvene dejavnosti).

Čakalne dobe

Čakalne dobe (prvi pričakovan prost termin) v tem trenutku zbiramo za 1123 storitev (torej za vse, za katere lahko dobiš napotnico).
Zbiranje podatkov za čakalne dobe je od 1. aprila 2017 predvideno samo preko sistema eNaročanje, kar pomeni, da bodo podatki iz eNaročanja edini vir podatkov o čakalnih dobah.
Podatki se po novem direktnem sistemu zbirajo za več storitev, pogosteje, bolj transparentno kot v sistemu NAČAS, glede na to, da si zbrani neposredno  iz informacijskih sistemov in ne več s sporočanjem kot doslej.
Podatki na star način se bodo zadnjič zbrali v aprilu za marec 2017 in bodo objavljeni na spletni strani NIJZ.
NIJZ bo tudi po začetku novega načina zbiranja podatkov tako kot doslej zagotavljal mesečna poročila o čakalnih dobah v RS in jih objavljal na svoji spletni strani.
Podatki o čakalnih dobah bodo prebivalcem RS dostopni na cakalnedobe.ezdrav.si., stara mesečna poročila o čakalnih dobah do vključno marca 2017 pa bodo še vedno dostopna na arhivski spletni strani NAČAS.