Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SOPA - VZPOSTAVITEV INTERDISCIPLINARNEGA CELOSTNEGA PRISTOPA K ODKRIVANJU IN PODPORI PRI OPUŠČANJU TVEGANEGA IN ŠKODLJIVEGA PITJA ALKOHOLA MED ODRASLIMI PREBIVALCI

Prednostna naložba:
9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti. 
 
Specifični cilj:
9.1.2 Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela. 

 

Posredniški organ:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Služba za izvajanje kohezijske politike
 
Upravičenca:
1. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana 

2. Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,
Direktorat za javno zdravje
 
Kratek opis projekta/operacije:
Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. S podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola posameznika posredno tudi zaščitimo pred potencialno izgubo zaposlitve zaradi težav, povezanih z alkoholom. V primeru brezposelnosti pa s podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola posameznika posredno podpremo za izhod na trg delovne sile. 

Predlagan pristop predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, NVO in drugih deležnikov, katerih področja dela oz. programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije.
 
Predvidena dinamika črpanja po letih (iz vloge za Odločitev o podpori):
2017: 966.752,75 EUR
2018: 1.608.341,99 EUR
2019: 2.000.932,67 EUR
2020: 1.246.996,50 EUR
2021: 176.976,09 EUR
SKUPAJ: 6.000.000,00 EUR 
 
Spletne strani projekta SOPA

http://www.nijz.si/sl/projekt-sopa-skupaj-za-odgovoren-odnos-do-pitja-alkohola

 

Zanimive povezave:
MOSA
European Alcohol and Health Forum
Alcohol Policy Youth Network 

 

Logotip projekta: