Skoči na vsebino

IZVAJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Izvajalci zdravstvene dejavnosti so domače in tuje pravne in fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje ministrstva, pristojnega za zdravje, za opravljanje zdravstvene dejavnosti.

 

Izvajalci zdravstvenih dejavnosti so: